معرفي مختصر رشته قلب كودكان

از شاخه هاي فوق تخصصي كودكان با طول مدت تحصيل سه ساله ودوره ي طرح دوبرابر دوره ي تحصيل يعني شش ساله ميباشد.

دانشگاههاي متولي آموزش اين رشته درايران ع پ تهران(مراكز قلب شهيد رجايي و مركز طبي)،شهيدبهشتي(بيمارستان مدرس)،اصفهان و شيراز مي باشند.سالانه حدود ده نفر دراين رشته پذيرفته ميشوند.

مهارت هايي كه دراين رشته به فراگيران آموزش داده ميشوند:

  • اكوكارديوگرافي ترانس توراسيك
  • ترانس ازوفاژ‍يال اكوكارديوگرافي
  • فتال اكوكارديوگرافي
  • اينترونشن
  • EPS كودكان(الكتروفيزيولوژ‍ي)
  • مهارتهاي مربوط به تست ورزش و هولتر مانيتورينگ دركودكان
  • Imagingشامل CT-angiography وMRI-angiographyدركودكان
  • مهارتهاي مربوط به PICUومراقبتهاي ويژه ي پس از جراحي قلب باز دركودكان

*تمامي موارد فوق امرزه داراي دوره هاي تكميلي(فلوشيپي)نيز ميباشندكه ميشود تنها درگرايش مربوطه فعاليت نمود

*سن بيماران تحت پوشش از دوره ي جنيني تابيست سالگي است

درميان گرايشات فوق اينترونشن از شاخه هاي پيشتاز است.بوي‍‍ژه با هديه كردن درمانهاي لوكس خود به بيماران:از بالون دريچه تا بستن نواقص ديواره اي وانجام تعويض دريچه و عمل فانتن درسالهاي اخير.

اينترونشن درجنين درسالهاي اخير بسياررو به رشد بوده.

 a catheterization laboratory

محيط كار اينترونشيست موسوم به كت لب ميباشد.

EPSمحيط كاري مشابه اينترونشنيستها داشته(catheterization laboratoty)اما مجهز به وسايل الكترونيكي ويژه اي هست كه اختصاص به مطالعه ودرمان انواع آريتمي ها به روش غير جراحي دارد.

 Diagram showing the major components of an electrophysiology (EP) cardiac laboratory (lab)

مزيت عمده ي گرايشهاي فوق ،مرتفع ساختن نياز بيماران به جراحي ،دوره ي كوتاه بستري و نقاهت ميباشد.به نحوي كه دربستن PDA با وسيله بيمار روز بعد از انجام پروسجر قادر به انجام فعاليتهاي روزمره و ورزش خواهد بود!

Imaging ازجمله ديگر گرايشهاست كه با ايجاد تصاوير فوق العاده گويا از انجام آنژ‍يوگرافيهاي بيمورد تشخيصي كاسته است و امروزه آنژيو گرافي عمدتا به نيت درمان با اينترونشن انجام ميگيرد.

a CT-angiogram

تجهيزات مورد نياز يك كارديولوژيست كودكن درهرمركزي كه كار ميكند تقريبا تمامي موارد فوق است كه متاسفانه عمده ي شهرستانها از داشتن آن محروم اند.

اگر مطلب مفید بود به اشتراک بگذارید!
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *