دکتر محمد رادگودرزی

فوق تخصص بیماری های قلب اطفال

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 اکوکاردیوگرافی قلب جنین، نوزادان، کودکان و نوجوانان

تست ورزش و نوار قلب 24 ساعته