IAP Growth Charts

 

مناسب برای پزشک عمومی، اطفال، خانواده و …

 

 

 

Pedi Dose – دوز داروهای اطفال

 

برنامه ای وطنی

مناسب همه پزشکان

 

 

 

Rx Pediatric Dehydration

 

مناسب برای پزشک عمومی، اطفال، اورژانس، خانواده و …

 

 

 

PedsGuide

 

برنامه ای عالی برای اپروچ به تب بدون کانون

 

 

 

 

 

Pedi help

 

 

برنامه ای برای PICU و اورژانس

 

 

 

Pediatric pedia

 

نرم افزاری استثنائی

صدک فشار زیر دوسال

منحنی هیپربیلی، رشد، ادجست کلیوی داروها …

 

 

 

 

پرواز ماهی ها

 

پرواز ماهی ها داستانی است کوتاه ، نوشته یکی از اساتید فوق تخصص قلب کودکان که با مشاهده وضعیت بیمارانی که عملا با قلبی دارای دو حفره (قلب طبیعی دارای چهار حفره است) به دنیا می آیند،و دغدغه های خانواده هایشان به نگارش درآمده است.

علیرغم اینکه وضعیت قلبی این بیماران با حیات طبیعی در خشکی سازگاری ندارد( البته ایشان زندگی در آب را که همان دوره جنینی حیات است عمدتا به خوبی تحمل می کنند) درصدی از ایشان سرسختانه زنده مانده و راه پر فراز و نشیبی را پیش روی والدینشان باز می کنند.گرچه تشخیص به موقع این بیماران در دوره جنینی، سقط را ایجاب میکند هنوز هستند خانواده هایی که حاضر به این کار نمی باشند.تعداد این بیماران در جامعه کم نیست و افراد موفق از نظر تحصیلی و شغلی نیز در بینشان به چشم می خورد.

الگوی زندگی ایشان می تواند استیو هاوکینگ  فیزیکدان برجسته باشد که با وجود معلولیت جسمی شدید،نظریه پرداز تئوریهای شگرف در علم فیزیک بوده است.

وضعیت ایشان جهت داشتن زندگی عادی  آنقدر غریب است که بگوییم ماهی ها پرواز میکنند!. ساختار قلبی ایشان بی شباهت به وضعیت ماهی ها نیست . ضمن اینکه برخی ماهی ها برای مدت کوتاهی واقعا قادرند پروازکنند!

نویسنده ضمن تشریح وقایع دو سه شب اول تولد بیمارانی با این شرایط،ضمن گریزها و معرفی های کوتاهی که از وضعیت خویش و همکارانش به عنوان کادر درمانگر می نماید و به درگیریهای هیجانی خودش به عنوان پزشک در یک سمت بیمار و والدین در سوی دیگر حین مواجهه با پدیده ای به نام ” بیمار” می نماید، گریزهای متعددی نیز به دغدغه های فلسفی چرایی خلقت و چرایی رخداد شروری بنام  بیماری دارد! که  مطالعه این نوشته را بویژه برای دانشجویان و کلا گروه پزشکی و نیز والدین بیمارانی با بیماریهای مزمن و صعب العلاج خالی از لطف  نمی نماید.

 

نسخه ios

ناموجود

 

Pediatric Cardiology and ACHD Algorithms

 

آلگوریتمها نقشه های ذهنی گویایی هستند که با دنبال کردنشان، میتوان یک مشکل را علت یابی نمود. با مرور این نقشه ها، فرد همزمان با تشخیصهای افتراقی که در زیر- شاخه ها آورده میشوند و اقدامات تشخیصی انتخابی و رنج عددی مربوط به آزمایشات آشنا میگردد. درواقع آلگوریتمها نمونه ی بارزی هستند ،از”یادگیری بر اساس حل مساله”.

‏با دردست داشتن این نقشه انگار به یکباره از راه رفتن دربرهوت محفوظات دست کشیده،درجاده ی آبادی می افتیم.با دردست داشتن این نقشه تازه می فهمیم که بیماریهای مختلف از چه اهمیت تشخیصی برخوردار بوده و درعالم طب چه جایگاهی دارند. وچرا بایداز فلان بیماری هم اطلاعاتی داشت یا فلان آزمایش درکجای برخورد ما با بیمار درخواست می شودو چه مقدار عددی از آن برایمان مهم بوده،و یا درقدم بعدی برای تشخیص بیماری از کدام سو باید گام برداریم.
‏تقریبا برای تمام شکایات اصلی(cheif complaint) یک آلگوریتم برای اپروچ وجود دارد.یکی از حسرتهای دانشجویان دردوره آموزش پزشکی این است که ای کاش میشد ،استاد جزوه ی فشرده ی اطلاعاتی که با آن کار بالینی انجام می دهد را دراختیار ایشان بگذارد.
‏در یک کلام میشود آن دانش را خلاصه در همین آلگوریتمها دانست و باری که بر میدارد این است که دانشجو با چشم باز راهی که قرار است بپیماید را می بیند و گنگ و بدون قصد گام در راه نمی گذارد.عمده ی دانشجویان به تصویرروشنی از راه و ادامه اش در دوران پزشکی نمیرسند.آیا واقعا راهی نیست که دانشجوی پزشکی درقدم اول(دوره ی پزشکی عمومی) با دانسته هایی معطوف به هدف و همگرا فارغ التحصیل گردد؟ وطرز تلقی یک دانشجو از طبابت به طرز تلقی یک پزشک متخصص یا فوق تخصص از پزشکی هر چه بیشتر نزدیک گردد؟
‏کتب ما عمدتا کتاب کار برای دانشجو نیستند که کتاب دانش نظری اند و بر اساس آنها نمیتوان بخوبی از یک دانشجو یک فرد ماهر بارآورد.متاسفانه این نقص درکتب مرجع تا رده ی فوق تخصصی ادامه دارد.
‏تفکر آلگوریتمیک و استفاده و ترغیب و التزام دانشجویان به پیگیری و حرکت بر اساس آن نقشه ها- نقشه هایی که اساتید از آنها سود می جویند!- عملی ترین راه است برای همگام و همنوا کردن هرچه سریعتر دانشجویان با اساتیدشان.

نسخه ios

ناموجود