نوشته‌ها

آيا درمان بيماريهايي مثل سرماخوردگي دربيماران قلبي فرق ميكند،مثلا بهتراست براي سرماخوردگي ساده حتما آنتي بيوتيك تجويز شود؟

آيا درمان بيماريهايي مثل سرماخوردگي دربيماران قلبي فرق ميكند،مثلا بهتراست براي سرماخوردگي ساده حتما آنتي بيوتيك تجويز شود؟

پاسخ:خير.درمان فرقي نميكند وبايد از تجويز بيهوده ي آنتي بيوتيك پرهيز كرد.

آيا ميشود نوزاد تبداررا بادرمان آنتي بيوتيكي و بطورسرپايي درمان كرد؟

آيا ميشود نوزاد تبداررا بادرمان آنتي بيوتيكي و بطورسرپايي درمان كرد؟    

پاسخ:خير.ممنوع است.ابتدا پوشش نوزاد را كم كرده و پس ازحدودچهل دقيقه،مجددادرجه حرارت راچك ميكنيم.اگر واقعا تبدارباشد،وبالا رفتن درجه ي حرارت مربوط به پوشش نباشد،واحتمال عفونت برود بستري جهت دريافت آنتي بيوتيك تزريقي الزاميست.