فهرست مطالب

آیا درمان بیماریهایی مثل سرماخوردگی دربیماران قلبی فرق میکند،مثلا بهتراست برای سرماخوردگی ساده حتما آنتی بیوتیک تجویز شود؟

فهرست مطالب

آیا درمان بیماریهایی مثل سرماخوردگی دربیماران قلبی فرق میکند،مثلا بهتراست برای سرماخوردگی ساده حتما آنتی بیوتیک تجویز شود؟

پاسخ:خیر.درمان فرقی نمیکند وباید از تجویز بیهوده ی آنتی بیوتیک پرهیز کرد.