آيا كودكان به بيماري فشارخون مبتلا ميشوند؟

آيا كودكان به بيماري فشارخون مبتلا ميشوند؟

پاسخ:بله ،حتي درنوزاد تازه به دنيا آمده ديده ميشود.و شايعترين علت افزايش فشارخون دركودكانكم سال بيماريهاي كليوي است.

آيا ر‍ژيم غذايي و كم كردن وزن بركاهش فشارخون موثراست؟

پاسخ:قطعا.رژيم توصيه شده براي كودكان با فشارخون بالا معروف به DASH Dietميباشد.كه درواقع رژيمي است كه بهتر است همه ي انسانها به آن پابندباشند.جزييات آنرا متخصص تغذيه تعيين ميكند.اما ميزان كاهش فشارخون پابه پاي كاهش وزن نيز كاملا اثبات شده(بيشتر دربالغين) به نحوي كه به ازاي هر 5كيلوگرم كاهش وزن تقريبا4.5ميليمترجيوه ازفشارسيستولي وحدود3.5ميليمترجيوه از فشاردياستولي كاسته ميشود.

Numerous clinical trials have been conducted to evaluate the relationship of weight loss to blood pressure. Almost all have shown that weight loss or improvement in BMI is related to lower blood pressure in adults. In a meta analysis, the mean reduction in blood pressure for a weight loss of 5.1 kg was 4.4 mm Hg for systolic blood pressure and 3.6 mm Hg for diastolic blood pressure

اگر مطلب مفید بود به اشتراک بگذارید!
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *