فهرست مطالب

کوارکتاسیون آئورت

فهرست مطالب

 

به تنگی شاهرگ اصلی قلب یعنی آئورتا اطلاق شده و شاه علامت آن فقدان یا تضعیف نبض اندامهای تحتانی میباشد.این بیماران درردیف بیماران مبتلا به فشارخون قرار میگیرند و درهرکودک یا نوزاد مبتلا به فشار خون علاوه بر بررسی مشکلات کلیوی(شایعترین دلیل افزایش فشارخون درکودکان)این بیماری باید مورد بررسی قرار بگیرد.

 

درصورتیکه بیماری به موقع تشخیص داده نشده و درمان نشود،بیمار دچار صدمه ارگانهای حیاتی مثل کلیه ها به سبب فشار بالای خون و حتی دربرخی موارد سکته مغزی میگردد.مضافا اینکه خود قلب نیز به سبب فشاری که بر روی آن است و مجبور است خون را درمقابل یک شاهرگ تنگ و با مقاومت بالا پمپ نماید ،پس ازمدتی گشاد شده و به تدریج ضعیف و ضعیف تر میگردد.

توصیه ی من به همکاران اینست که :

حتما نبض اندام تحتانی(یکطرف کافی است)را چک نمایند.نبض فمورال بهترین است.

حتما فشار خون هر کودک بالای سه سال را یکبار هم که شده با کاف مناسب چک نمایند.برای همکاران پزشک عمومی ضروری است علاوه بر داشتن کاف مخصوص بزرگسا ل ،درلیست خرید وسایل مطب خود یک فشار سنج مناسب کودکان(کاف متوسط)را بگنجانند.

لازم است یک نوموگرام تحلیل فشارخون را کپی و به دیوار اتاق معاینه خود نصب نمایند و یا درقطع کوچک همراه خود داشته باشند تا عدد بدست آمده از سنجش فشار خون را تفسیر و درصورتی که بالای صدک %95باشد برای بررسی بیشتر ارجاع دهند.

درمان کوارکتاسیون امروزه بسیار ساده و از طریق بالون آنژیوگرافی حتی درنوزاد یکساعته نیز مقدور است.ایده آل اینستکه درنهایت برای بیمار استنت گذاری صورت گیرد.امروزه جهت درمان این بیماران کمتر به جراح رجوع میشود.

Coarctation Stenting

Balloon-expandable stents provide an effective therapy for patients with Coarctation of the aorta. A stent implanted concurrently with balloon angioplasty, in either native or postoperative recurrent Coarctation, functions as an endovascular buttress to provide support to the dilated aortic segment. Stents decrease Coarctation restenosis related to vessel recoil and may also diminish the late incidence of aneurysm formation.