فهرست مطالب

پرواز ماهی ها

فهرست مطالب

تصاویر اپلیکیشن

درباره اپلیکیشن

پرواز ماهی ها داستانی است کوتاه ، نوشته یکی از اساتید فوق تخصص قلب کودکان که با مشاهده وضعیت بیمارانی که عملا با قلبی دارای دو حفره (قلب طبیعی دارای چهار حفره است) به دنیا می آیند،و دغدغه های خانواده هایشان به نگارش درآمده است.

علیرغم اینکه وضعیت قلبی این بیماران با حیات طبیعی در خشکی سازگاری ندارد( البته ایشان زندگی در آب را که همان دوره جنینی حیات است عمدتا به خوبی تحمل می کنند) درصدی از ایشان سرسختانه زنده مانده و راه پر فراز و نشیبی را پیش روی والدینشان باز می کنند.گرچه تشخیص به موقع این بیماران در دوره جنینی، سقط را ایجاب میکند هنوز هستند خانواده هایی که حاضر به این کار نمی باشند.تعداد این بیماران در جامعه کم نیست و افراد موفق از نظر تحصیلی و شغلی نیز در بینشان به چشم می خورد.

الگوی زندگی ایشان می تواند استیو هاوکینگ  فیزیکدان برجسته باشد که با وجود معلولیت جسمی شدید،نظریه پرداز تئوریهای شگرف در علم فیزیک بوده است.

وضعیت ایشان جهت داشتن زندگی عادی  آنقدر غریب است که بگوییم ماهی ها پرواز میکنند!. ساختار قلبی ایشان بی شباهت به وضعیت ماهی ها نیست . ضمن اینکه برخی ماهی ها برای مدت کوتاهی واقعا قادرند پروازکنند!

نویسنده ضمن تشریح وقایع دو سه شب اول تولد بیمارانی با این شرایط،ضمن گریزها و معرفی های کوتاهی که از وضعیت خویش و همکارانش به عنوان کادر درمانگر می نماید و به درگیریهای هیجانی خودش به عنوان پزشک در یک سمت بیمار و والدین در سوی دیگر حین مواجهه با پدیده ای به نام ” بیمار” می نماید، گریزهای متعددی نیز به دغدغه های فلسفی چرایی خلقت و چرایی رخداد شروری بنام  بیماری دارد! که  مطالعه این نوشته را بویژه برای دانشجویان و کلا گروه پزشکی و نیز والدین بیمارانی با بیماریهای مزمن و صعب العلاج خالی از لطف  نمی نماید.

لینک اپلیکیشن