پروپوزال براي پايان نامه يا تحقيق

فهرست مطالب

پروپوزال

1- پيگيري يكساله بيماران مبتلا به ASD

2- پيگيري يكساله بيماران مبتلا به VSD

3- بررسي اثر عصاره ي سير دركاهش فشار ريه

4- بررسي اثر سياه دانه دركاهش فشار ريه

5- بررسي اهميت اكوكارديوگرافي روتين دربيماران مبتلا به آنوماليهاي غيرقلبي

6- بررسي وقوع LQTSدربيماران مبتلا به تشنج

7- بررسي ارتباط بين QTIو داروهاي شيمي درماني

8- بررسي ارتباط بين QTIو داروهاي ضدتشنج

9- بررسي ارتباط بين QTIو داروهاي آنتي اسيد

10- اندازه گيري QTI درنوزادان مبتلا به هيپربيليرونيمي

11- بررسي اثر سيلدنافيل درنوزادان مبتلا به هيپرتانسيون ريه درروزهاي آغازين تولد

12- پيگيري يكساله بيماران مبتلا به PDA

13- پيگيري يكساله نوزادان مبتلا بهPPS

14- بررسي اكوكارديوگرافيك مواردي كه به عنوان سوفل بي آزارپيگيري ميشدند،به مدت يكسال،درمركز قلب بيمارستان كودكان طالقاني

15- بررسي كودكان مراجعه كننده با درد قفسه ي سينه به درمانگاه قلب بيمارستان كودكان طالقاني

16- بررسي كودكان مراجعه كننده با شكايت طپش قلبي به درمانگاه قلب بيمارستان كودكان طالقاني

17- پيگيري يكساله ي موارد silent MR

18- بررسی شیوع complex CHDدراستان گلستان

19- بررسی اختلالات شناختی درمبتلایان به CHD

20- بررسی وقوع میوکاردیت دربیماران پنومونی

21- بررسی وقوع میوکاردیت دربیماران مبتلا به مننژیت و ارتباط آن با مصرف داروهای ضدتشنج

22- بررسي وقوع كارديوميوپاتي دربيماران مبتلا به گاستروانتريت باكتريال

23- بررسي شيوع سوفل درنوزادان دردوهفته ي اول زندگي

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × سه =